+420 605 584 222

Klinický psycholog
Psychoterapeut
Supervizor

Mgr. Jan Rajchl

"Život je jako trubka.
Když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde."

Louis D. Armstrong

rajchl

O MNĚ

Mgr. Jan Rajchl

Psycholog s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání v oboru klinická psychologie, gestalt terapeut a supervizor. Akreditovaný dopravní psycholog. Pracuji v Brně výhradně s dospělou klientelou.

MOJE SLUŽBY

CENÍK SLUŽEB

Individuální terapie

1 300 Kč – 45 minut

Párová terapie

1 800 Kč – 60 minut

Individuální supervize

1 500 Kč – 45 minut

Týmová a skupinová supervize

1 800 Kč – 45 minut

Dopravně psychologické vyšetření

od 2 000 Kč

Ceník platný od 1.1.2024.

V případě, že je domluvené sezení zrušeno z jakéhokoliv důvodu méně než
48 hodin před jeho začátkem, hradí klient jeho plnou cenu.

Kontaktní formulář

Mgr. Jan Rajchl

O MNĚ

Jsem registrovaným klinickým a dopravním psychologem, psychoterapeutem a supervizorem. Po absolvování magisterského studia jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem se od roku 2002 věnoval práci s týranými, zneužívanými a jinak ohroženými dětmi v krizovém centru Spondea o.p.s. Brno. V roce 2009 jsem odešel z pozice vedoucího psychologa v této organizaci do Vojenské nemocnice Brno, kde jsem začal pracovat výhradně s dospělou klientelou na psychologickém oddělení.  Od roku 2006 pracuji souběžně ve vlastní privátní psychologické praxi.

V roce 2009 jsem složil specializační zkoušku z klinické psychologie (1. atestace) a v roce 2012 pak zkoušku z funkční specializace v systematické psychoterapii (2. atestace). Jsem absolventem akreditovaného výcviku v Gestalt terapii institutu Dialog, po jehož ukončení závěrečnou zkouškou jsem obdržel diplom Gestalt terapeuta. V roce 2016 jsem pak zakončil zkouškou i výcvik v integrativní supervizi u Českého institutu supervize a stal se akreditovaným supervizorem. V roce 2017 jsem zakončil výcvik v Gestalt supervizi pod vedením Talia Levine Bar Yoseph a Jay Levin. 

Absolvoval jsem řadu certifikovaných kurzů v zacházení se stěžejními diagnostickými metodami jako MMPI- 2, ROR, WAIS – III, OPD atd.

Na jaře roku 2012 jsem založil s kolegou Mgr. Ondřejem Ptáčkem nestátní zdravotnické zařízení Ordinace klinické psychologie Profero s.r.o., které působí v rámci nemocnice Kyjov. V roce 2013 pak nestátní zdravotnické zařízení Klinická psychologie a psychoterapie s.r.o. se sídlem v Brně.

Jsem členem odborné rady České společnosti pro Gestalt terapii, Asociace klinických psychologů ČR a ČIS – u Českého institutu pro supervizi.        

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení