Nabídka spolupráce:

Pro autoškoly:

Nabízíme spolupráci provozovatelům autoškol, kteří provádějí výcvik v řízení motorových vozidel s hmotnostní nad 7,5 t.

Nabízená forma spolupráce zahrnuje provizi 10% z částky utržené za dopravně psychologické vyšetření řidičů vozidel nad 7,5 t., kterým doporučíte naše služby. Vyšetření je možné provést přímo v prostorách Vaší autoškoly nebo na našem pracovišti disponujícím zároveň i možností vyšetření neurologem včetně natočení záznamu EEG a jeho vyhodnocení. V případě většího počtu řidičů jsme schopni zajistit neurologické vyšetření rovněž ve Vaší autoškole.

Způsob vyplacení provize záleží na osobní domluvě.

Více informací k dopravně psychologickému vyšetření řidičů najdete zde.

Pro neurologické ambulance:

Lékařům působícím v privátních neurologických ambulancích nabízíme spolupráci ve formě 10-ti % provize za vyšetřené řidiče, kterým doporučíte naše služby. Dopravně psychologické vyšetření, které je vedle vyšetření neurologického nutnou podmínkou pro řízení vozidla s hmotností nad 7,5 t., je možno provést přímo ve Vaší neurologické ambulanci. Využitím této nabídky získáváte nejen provizi ve výši 10-ti % z částky, kterou utržíme, ale rovněž možnost nabízet svoje neurologické vyšetření jako kompletní balíček služeb, kdy řidiči mohou být komplexně vyšetřeni v jeden den.

Způsob vyplacení provize záleží na osobní domluvě.

Více informací k dopravně psychologickému vyšetření řidičů najdete zde.

Pro školy:

Nabízíme spolupráci školám, pro jejichž studenty provádíme psychologické vyšetření. Jsme si vědomi toho, že škola je jakýmsi prostředníkem mezi naší nabídkou a žáky/studenty dané školy, a proto spolupracující škole za případnou organizaci vyšetření nabízíme provizi ve výši 10-ti % z utržené částky. Provizi lze vyplatit v den vyšetření na základě darovací smlouvy nebo ji lze také uplatnit jako desetiprocentní slevu na vyšetření pro Vaše studenty.

V případě spokojenosti a zájmu z Vaší strany možnost dalších forem spolupráce (přednášková činnost např. v rámci společenskovědních seminářů, individuální diagnostika na míru, poradenství ohledně volby povolání přímo na Vaší škole apod.).

Více informací k psychologickému vyšetření studentů středních škol najdete zde a k vyšetření žáků škol základních zde.