Psychologické posouzení profesní způsobilosti:

 

Nabízená služba mimo jiné zahrnuje:

  • Posouzení psychologické způsobilosti k držení střelné zbraně
  • Posouzení psychologické způsobilosti k vykonávání profese učitel praktického výcviku v řízení motorových vozidel v autoškole
  • Další posouzení pracovní způsobilosti vyžadované zaměstnavatelem

Doba vyšetření se odvíjí od cíle vyšetření a od baterie volených metod, která se zpravidla skládá z metod dotazníkových, výkonových a projektivních.