Psychologické poradenství a psychoterapie:

Nabízíme dlouhodobou psychoterapii, psychologické poradenství a doprovázení pro osoby v obtížných životních situacích; pro Ty, kteří aktuálně nezvládají svoji roli v rodině, zaměstnání a životě vůbec z vlastních zdrojů. Dále těm, kteří se nacházejí na složité životní křižovatce, jsou zahlceni problémy v mezilidských vztazích či jen mají potřebu hlubšího sebepoznání. Po osobní domluvě je možná také práce s dětmi a mladistvými či poradenství rodičům těchto klientů (např. při ztrátě blízké osoby, rozvodové situace apod.).

V rámci balíčku diagnostiky pro žáky základních a studenty středních škol nabízíme také poradenství ohledně volby povolání a to přímo na škole, kterou dotyční žáci/studenti navštěvují.

Nepracujeme s osobami závislými.