Dopravně psychologické vyšetření pro řidiče žádající o navrácení řidičského oprávnění:

Nabízíme dopravně psychologické vyšetření, jehož absolvování je dle sbírky zákonů č. 133/2011 povinné pro všechny řidiče, kterým bylo řidičské oprávnění odebráno. Výše uvedený zákon vešel v platnost dne 1.8.2011. Zákon č. 133/2011 mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Toto komplexní dopravně psychologické vyšetření mapuje jednak osobnostní rysy řidiče a jednak úroveň jeho kognitivních schopností. V ceně vyšetření, kterou naleznete pod odkazem „Ceník“, je zahrnuto i vypracování psychologické zprávy.

 

Dopravně psychologické vyšetření pro řidiče vozidel nad 7500 kg:
Nabízíme dopravně psychologické vyšetření, jehož absolvování je dle § 87a zákona č. 411/2005 nutnou podmínkou pro další vykonávání profese řidiče vozidla nad 7 500 kg.

Proč využít právě naší nabídky:

  • individuální přístup (větším skupinám je při vyšetření k dispozici asistentka)
  • možnost vyšetření v prostorách Vaší firmy (cestovné ani další náklady se neúčtují)
  • možnost vyšetření o víkendech či o svátcích
  • vyšetření metodami zohledňujícími sníženou kognitivní flexibilitu u starších řidičů
  • rozsáhlá zkušenost s vyšetřováním řidičů (doposud více než 2000 vyšetřených)
  • výsledek buď ihned po skončení vyšetření či do pěti pracovních dní
  • lidský a ohleduplný přístup k lidem, kterým hrozí reálná ztráta zaměstnání
  • při selhání ve výkonové části vyšetření ihned opravný pokus zdarma