Nabídka pro firmy:

Vaší firmě jsme schopni nabídnout:

  • výběr zaměstnanců dle Vámi stanovených kritérií
  • posouzení vhodnosti zařazení uchazeče na pracovní pozici
  • odborné psychologické poradenství pro Vaše zaměstnance
  • odbornou pomoc při selhávání kooperace zaměstnanců Vaší společnosti
  • přednáškovou činnost dle Vašich požadavků a další psychologické služby

Nabízíme také externí spolupráci s personálními agenturami při výběru zaměstnanců na vrcholové pozice v podobě komplexní diagnostiky zahrnující rovněž erudované vyšetření projektivními metodami. Dále je možná spolupráce při assessment centrech, kdy jsem schopni nabídnout kvalitní pohled externího pozorovatele.

Konkrétní forma spolupráce se odvíjí od výsledku osobního jednání a Vašich představ.