Něco o mně:

Je mi 36 let. Od roku 1995 žiji v Brně, kde také profesně působím. Jsem držitelem osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinická psychologie a diplomu certifikovaného Gestalt terapeuta, který jsem získal po ukončení terapeutického výcviku v institutu Dialog pod vedením H. Fišerové, J. Rektora a A. Poláka. Jsem řádným členem Asociace klinických psychologů a členem České společnosti pro Gestalt terapii. Od ukončení studia na vysoké škole se věnuji výhradně práci s klientelou a to jak dětskou tak dospělou.
Využívám možností přímé i nepřímé supervize. Při své práci se opírám o principy Gestalt terapie a ctím svobodné rozhodnutí klienta. Respektuji jeho osobní tempo i zvolenou cestu. Snažím se, aby se klient v pracovním společenství cítil dobře, rovnoprávně a bezpečně.
Jsem mimo výše uvedené absolvent výcviku v Krizové intervenci. V oblasti diagnostické průpravy jsem pak absolvoval několik výcviků pro práci s dotazníkovými a projektivními metodami včetně akreditovaného výcviku v užívání Rorschachovy metody. Pravidelně se účastním psychoterapeutických workshopu pod vedením českých i zahraničních lektorů.

 

Stručný profesní životopis:

1996 – 2002

2002 – 2004

Filozofická fakulta MU, Brno

SVP Brno - psycholog

 • individuální i skupinová terapeutická práce s dětmi a mladistvými převážně s poruchami chování
 • psychologická diagnostika
 • poradenství pro rodiče klientů
 • outdoorové aktivity s terapeutickým potenciálem

2002 – 2009

Spondea o.p.s., Krizové centrum pro děti mládež Brno – psycholog
od roku 2006 vedoucí psycholog

 • individuální terapeutická práce převážně s mladými dospělými, dětmi a jejich rodinami
 • provádění krizových intervencí
 • komplexní psychologická diagnostika
 • koordinace řízených styků rodičů s dětmi
 • redaktor internetové linky důvěry (www.internetporadna.cz)

2006 – dosud

Soukromá psychologická praxe (IČ 73810720)

 • individuální psychoterapie a psychologické poradenství
 • doprovázení v obtížných životních situacích
 • poradenství ohledně volby povolání
 • diagnostika profesní způsobilosti
 • přednášková činnost
 • skupinová psychoterapie

2009 – dosud

Vojenská nemocnice Brno – psycholog

 • individuální a skupinová psychoterapie
 • komplexní psychologická diagnostika
 • posuzování psychologických předpokladů u žadatelů v rámci AČR